Projekt Konwersja Cyfrowa

Zamawiający ZCKiT informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm.)

pn. „KONWERSJA CYFROWA ZĄBKOWICKIEGO CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI Z PODZIAŁEM NA ZADANIA/CZĘŚCI” 

o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Szczegóły dostępne są pod adresem:

Konferencja Cyfrowa Domów Kultury
Szkolenie pracowników ZCKiT w ramach programu Konwersja Cyfrowa
W dniach 11-12 stycznia 2022 pracownicy Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki wzięli […]
Blisko 300 tysięcy złotych środków zewnętrznych pozyskanych dla Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki w 2021r.
Rok 2021 w Ząbkowickim Centrum Kultury i Turystyki powoli dobiega końca,  a […]
Konwencja Cyfrowa Domów Kultury
W ostatnim czasie w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury   pracownicy Ząbkowickiego […]