Cerkiew św. Jerzego

Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

Dawny kościół szpitala bożogrobców ufundowany w 1319 roku przez księcia Mikołaja ziębickiego i ząbkowickiego wójta Jana Secklina. Budynek sprzedano miastu w 1538 roku, a podczas wojny trzydziestoletniej kościół został spalony. Z pierwotnego kościoła zachowało się jedynie prezbiterium. Korpus kościoła był wielokrotnie przebudowywany. Od lat 60. XX wieku kościół jest użytkowany przez parafię prawosławną. Wewnątrz ustawiono współczesny ikonostas.

Najcenniejszym zabytkiem w kościele św. Jerzego są gotyckie freski na południowej ścianie prezbiterium. Ich powstanie datuje się na II połowę XIV wieku. Pierwszy z nich przedstawia cykl pasyjny, a drugi przedstawia patrona świątyni – świętego Jerzego walczącego ze smokiem.