W dniach 11-12 stycznia 2022 pracownicy Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki wzięli udział w szkoleniu w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. W czasie szkolenia pracowaliśmy nad mapą zasobów naszej instytucji i otoczenia, poznaliśmy nowe narzędzia organizacji pracy, internetowe skarbnice zasobów cyfrowych, dobre praktyki działań innych instytucji kultury, a wszystko to po to aby lepiej tworzyć kulturę. Był to bardzo owocny czas. Czekamy na więcej i projektujemy własne szkolenia. Szkolenie jest częścią projektu “Konwersja cyfrowa Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki” finansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.