W ostatnim czasie w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury   pracownicy Ząbkowickiego Centrum Kultury I Turystyki brali udział w trzech jesiennych  Webinarach zorganizowanych  przez Narodowe Centrum Kultury. Spotkania szkoleniowe  dotyczyły wykorzystania nowych technologii w pracy instytucji kultury, sztucznej inteligencji oraz cyfrowych narzędzi do zarządzania zespołem  podczas codziennej pracy oraz realizacji projektów  kulturalnych. Wkrótce kolejny etap realizacji projektu, już nie możemy się doczekać.

Ząbkowickie Centrum Kultury I Turystyki jako jedna z 200 instytucji w całej Polsce  bierze udział w projekcie Konwersja Cyfrowa Instytucji Kultury realizowanym oraz  Narodowe Centrum Kultury. W ramach projektu pozyskaliśmy kwotę 162 tyś zł na modernizację nagłośnienia i dostosowanie sali widowiskowej do potrzeb osób  słabo  słyszących.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Tags:

zmiana czcionki