Rok 2021 w Ząbkowickim Centrum Kultury i Turystyki powoli dobiega końca,  a na naszym koncie mamy już trzy podpisane umowy na realizację  projektów ze środków zewnętrznych. Jakie to projekty?

I.  „ Kuchnia bez Granic” –  grant pozyskany z LGD Qwsi, w ramach którego w naszej gminie odbywają się warsztaty kulinarne dla seniorów i młodzieży. Dwa z nich już się odbyły (w Sieroszowie i Ząbkowicach), kolejne już na początku Nowego Roku.

II. „Konwersja cyfrowa Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki” – ważny i prestiżowy projekt, który zwiększy dostępność wydarzeń organizowanych przez naszą instytucję i wyposaży nasz zespół w nowe umiejętności. Jesteśmy jedną z 200 instytucji kultury w Polsce, które dostały dofinansowanie w ramach projektu systemowego „Konwersja cyfrowa domów kultury”.  Dzięki temu już w przyszłym roku w naszym centrum pojawi się nowy sprzęt nagłaśniający czy pętla indukcyjna, która zwiększy dostępność dla osób niedosłyszących, a nasi pracownicy przejdą odpowiednie szkolenia. Oznacza to nową jakość w organizacji i obsłudze koncertów, spektakli teatralnych i innych wydarzeń organizowanych w naszej Sali widowiskowej.

III.  „Ponad granicami” – polsko – czeski projekt, w ramach którego odbędą się wydarzenia kulturalne i turystyczne oraz współpraca młodzieży.  Projekt będzie realizowany wspólnie z PTTK o/ Ząbkowice Śl. oraz czeską organizacją turystyczną. Dofinansowanie pozyskaliśmy  w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis Programu Interreg VA RCz- Pl.  Szczegóły projektu opublikujemy wkrótce.

Łączna kwota  funduszy zewnętrznych pozyskanych przez ZCKiT w roku 2021 to blisko 300 000 PLN.   Zostaną one przeznaczone na działania dla wszystkich mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie.