Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki

ul. Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 815 28 96

biuro@zckit.pl

czynne codziennie 8:00 – 16:00

Izba Pamiątek Regionalnym im. Józefa Glabiszewskiego

ul. Krzywa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 815 20 43

turystyka@zckit.pl

czynne codziennie 9:30 – 17:30

Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Pl. Marie Curie Skłodowskiej 1

57-200 Ząbkowice Śląskie

ngo@zckit.pl

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 20:00

PRACOWNICY

Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki w Ząbkowicach Śląskich

Paweł Onyśków

Dyrektor

Stanisław Moderski

Wicedyrektor

Zbigniew Łupak

Manager Kultury

Radosław Tarach

Manager ds. organizacji imprez

Witold Wiśniewski

Animator kultury

Agata Moskal

Manager ds. promocji, marketingu i turystyki

Tadeusz Ankowski

Kierownik administracyjny

Kamil Lipiński

Operator dźwięku

Magdalena Kuczera

Główny księgowy

Anna Piątek

Referent ds. administracyjnych i kasy

Centrum Organizacji Pozarządowych

Bożena Wójcicka

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy i ds. organizacji pozarządowych

Katarzyna Ankowska

Specjalista ds. organizacji pozarządowych

Anna Głuszek

Manager ds. organizacji pozarządowych

Anna Magdalena Pokryszka

Animator kultury

Izba Pamiątek Regionalnych im. Józefa Glabiszewskiego

Piotr Ankowski

Joanna Ben Amara

Jakub Jaszek

zmiana czcionki