Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki

ul. Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 815 28 96

biuro@zckit.pl

czynne codziennie 8:00 – 16:00

Izba Pamiątek Regionalnych im. Józefa Glabiszewskiego

ul. Krzywa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 815 20 43

turystyka@zckit.pl

czynne codziennie 9:30 – 17:30

Centrum Informacji Turystycznej

Rynek 56
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 815 20 43

turystyka@zckit.pl

czynne codziennie 10:00 – 17:00

Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Pl. Marie Curie Skłodowskiej 1

57-200 Ząbkowice Śląskie

ngo@zckit.pl

PRACOWNICY

Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki w Ząbkowicach Śląskich

Paweł Onyśków

Dyrektor

Stanisław Moderski

Wicedyrektor

Magdalena Kuczera

Główny księgowy

Zbigniew Łupak

Manager Kultury

Radosław Tarach

Manager ds. organizacji imprez

Witold Wiśniewski

Animator kultury

Agata Moskal

Manager ds. promocji, marketingu i turystyki

Tadeusz Ankowski

Kierownik administracyjny

Kamil Lipiński

Operator dźwięku

Katarzyna Ankowska

Referent ds. administracyjnych i kasy

Centrum Organizacji Pozarządowych

Bożena Wójcicka

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy i ds. organizacji pozarządowych

Anna Głuszek

Manager ds. organizacji pozarządowych

Anna Magdalena Pokryszka

Animator kultury

Izba Pamiątek Regionalnych im. Józefa Glabiszewskiego

Piotr Ankowski

Joanna Ben Amara

Jakub Jaszek

zmiana czcionki