MECENAS KULTURY 

Bank Spółdzielczy
w Ząbkowicach Śląskich

Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich jest bankiem z polskim kapitałem, którego stabilny rozwój trwa już ponad 70 lat (od 10 listopada 1950 roku). Bank prowadzi bezpieczną działalność na poziomie adekwatnym do posiadanych funduszy własnych. Posiada płynność finansową i jest bankiem stabilnym o wzrostowym potencjale ekonomicznym.

Wśród najważniejszych celów i priorytetów działalności Banku jest:

dalsze umacnianie banku pod względem posiadanych kapitałów, zarówno poprzez efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału, jak i pełne wykorzystanie możliwości rynkowych, stałe podnoszenie jakości i standardu świadczonych usług oraz inwestowanie w rozwój i zakup nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich jest firmą otwartą na potrzeby klientów, gościnną, nowoczesną i bezpieczną. Obecnie udostępnia klientom nowoczesne produkty i rozwiązania m.in.:

konta internetowe
aplikację bankowości elektornicznej
szybkie przelewy Express Elixir
obsługę w złotych oraz dewizach
informację telefoniczną o stanie konta
usługę sms
możliwość obsługi Klienta we wszystkich swoich placówkach
karty płatnicze Visa
karty płatnicze MasterCard
karty kredytowe
biometrię
korzystanie z sieci bankomatów

Bank dobrze odnajduje się w warunkach gospodarki rynkowej. Dotrzymuje kroku konkurencji, nie zwiększając nadmiernie ryzyka działalności. Najważniejszymi elementami działania są odpowiedzialność i aktywność zmierzające do rozwoju banku i osiągnięcia sukcesu zarówno finansowego jak i moralnego.