Informujemy, że rozpoczęliśmy przyjmowanie ofert na obsługę Gastronomiczną oraz Wesołe Miasteczko podczas Dni i Nocy Krzywej Wieży 2024.

Komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do dnia 13.06.2024 r. do godziny 14:00 w sekretariacie Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki, ul. Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śląskie.:

z dopiskiem OFERTA DNI I NOCE KRZYWEJ WIEŻY

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Witek Wiśniewski – kultura@zckit.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA UDZIELANIE WYŁĄCZNOŚCI NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ PODCZAS IMPREZY DNI I
NOCE KRZYWEJ WIEŻY, ORGANIZOWANĄ PRZEZ ZĄBKOWICKIE CENTRUM KULTURY I
TURYSTYKI W DNIACH: 12-13.07.2024 r. W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH – PLANTY ZAMKOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA UDZIELANIE WYŁĄCZNOŚCI NA OBSŁUGĘ LUNAPARKU I WESOŁEGO MIASTECZKA PODCZAS
IMPREZY DNI I NOCE KRZYWEJ WIEŻY, ORGANIZOWANĄ PRZEZ ZĄBKOWICKIE CENTRUM KULTURY
I TURYSTYKI W DNIACH: 12-13.07.2024 r. W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH – PLANTY ZAMKOWE

Tags: