W Ząbkowickim Centrum Kultury i Turystyki odbył się IX Powiatowy Przedszkolny Festiwal “Zdrowie w Piosence”. Wydarzenie jest współorganizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną reprezentowaną przez jej dyrektora- pana Andrzeja Mazura oraz Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich reprezentowane przez panią dyrektor Agnieszkę Łysoń. 

Każda z obecnych placówek oświatowych wytypowała swojego przedstawiciela do udziału w konkursie. Uczestnicy prezentowali piosenki o tematyce zdrowotnej.

Tags: