Dziś kończymy realizację projektu Konwersja Cyfrowa Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki.

Był to bardzo intensywny czas rozwoju i doposażenia naszego Centrum.

W ramach projektu zakupiliśmy sprzęt nagłośnieniowy na salę widowiskową, która dodatkowo została wyposażona w pętlę indukcyjną, zwiększającą jakość odbioru dźwięku dla osób niedosłyszących. Sala będzie więc mogła służyć seniorom i osobom ze specjalnymi potrzebami. Pętla indukcyjna znajduje się na stanowisku obsługi w sekretariacie ZCKiT. Ponadto wyposażyliśmy instytucję kultury w sprzęt do prowadzenia zajęć cyfrowych: zestaw multimedialny i aparat cyfrowy z obiektywem.

Personel Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki w trakcie realizacji projektu uczestniczył w zdalnych i stacjonarnych szkoleniach zwiększających naszą wiedzę i umiejętności realizowanych przez Narodowe Centrum Kultury oraz trenerów zewnętrznych.

Wynikiem projektu jest Strategia Cyfrowa Ząbkowickiego Centrum Kultury przygotowana przez zespół ZCKiT.

Dziękujemy zespołowi Narodowe Centrum Kultury za współpracę w trakcie realizacji projektu oraz pomoc w postawieniu dużego kroku w rozwoju Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki.

#NCK

#KonwersjaCyfrowaDomówKultury

#ZabkowiceŚląskie

#GminaZabkowiceŚlaskie

kategoria:

Tags: