Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki zaprasza do składania ofert na stoiska gastronomiczne i handlowe podczas imprezy masowej pn. „I Ogólnopolski Przegląd Zespołów Muzyki Łowieckiej i Leśnej”, która odbędzie się 14 maja 2022r. na plantach zamkowych w Ząbkowicach Śląskich.

Podczas wydarzenia wystąpią zespoły muzyki łowieckiej i leśnej z całej Polski, a wieczorem odbędą się koncerty: Kapela Bożków, Buraky, Mesajah oraz Łydka Grubasa.

Oferent zgodnie z regulaminem imprezy
– musi realizować obsługę handlową podczas imprezy

– wpłacić na rachunek bankowy organizatora wskazanej w ofercie ceny za wystawienie stoiska w terminie wyznaczonym przez organizatora

– posiadać własny sprzęt gaśniczy oraz inne niezbędne sprzęty i środki do wystawienia i funkcjonowania stoisk handlowych (mile widziany własny agregat prądotwórczy)

– posiadać dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej w wybranym zakresie (jeśli są takie wymagane zgodnie z obowiązującym prawem)

Zgłoszenia będą przyjmowane od legalnie działających, zarejestrowanych podmiotów. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu do dnia 18 kwietnia 2022r. w siedzibie Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki, Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śląskie (z dopiskiem STOISKO HANDLOWE – I Ogólnopolski Przegląd Zespołów Muzyki Łowieckiej i Leśnej) lub wysłać na adres mailowy kultura@zckit.pl, w tytule wpisując STOISKO HANDLOWE – I Ogólnopolski Przegląd Zespołów Muzyki Łowieckiej i Leśnej.

Wpłata na konto najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy masowej.

Ilość miejsc jest ograniczone. Przy ocenianiu ofert uznanych za ważne Organizator będzie kierował się kryterium wysokości wkładu pieniężnego za możliwość świadczenia usług.

Ząbkowickie Centrum Kultury jako organizator imprezy zastrzega sobie ostateczny wybór miejsca, które zostanie udostępnione na podstawie umowy najmu. Jednocześnie informujemy, że organizator nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi oferent. Otrzymanie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i nie ponosi odpowiedzialności za szkody w imieniu oferenta, którym posługuje się przy wykonaniu umowy z organizatorem wyrządzonymi przez uczestników imprezy, służby ratownicze, siły natury (wichury, burze itd.)

Tags: