Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki ogłasza konkurs fotograficzny – Moja Mała Ojczyzna.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w czterech kategoriach:

do 6 lat, 7-9 lat, 10-14 oraz 15-18 lat.

PEŁNY REGULAMIN POD ZDJĘCIEM.

  1. Zadaniem Konkursowym jest wykonanie oraz przesłane na adres e-mail Organizatora – konkurs@zckit.pl – zdjęcia, zawierającego motywy patriotyczne i jednocześnie przedstawiające wartości regionu Gminy Ząbkowice Śląskie. 
  1. Jedna osoba może stworzyć JEDNĄ pracę konkursową, tj. przesłać jedno zdjęcie. Priorytetem w ocenie będzie koncepcja samego zdjęcia oraz przedstawione na nim wartości.
  • Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez specjalną komisję powołaną przez dyrektora ZCKiT. Decyzja jurorów jest ostateczna i niepodważalna.
  • Jury, w każdej z czterech kategorii wiekowych wyróżni po trzy prace.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.

W wiadomości e-mail, zawierającej załącznik – zdjęcie – należy zawrzeć również:

  • Imię i nazwisko uczestnika.
  • Wiek uczestnika – data urodzenia.
  • Telefon kontaktowy (rodzic/opiekun).

Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do 15.11.2022. Wyniki zostaną ogłoszone 18.11.2022 na stronie Organizatora www.zckit.pl  .

kategoria: