Zapraszamy serdecznie seniorów, młodzież oraz dzieci na Warsztaty kulinarne pt. “Kuchnia bez granic”

Warsztat: Smakołyki z Marianki
5 XII 2021 godz. 16.00-18.00 Sieroszów , Świetlica wiejska w Sieroszowie

Warsztat:
Kuchnia Kresowa
8 XII 2021 godz. 11.00-13.00 Restauracja Kresowianka. Al. Niepodległości w Ząbkowicach Śląskich

W czasie warsztatów poznacie Państwo tradycyjne potrawy mieszkańców Gminy Ząbkowice Śl.

Zgłoszenia tel.  746681079 lub osobiście w Centrum Organizacji Pozarządowych Pl. M. Skłodowskiej 1 (sekretariat)

Projekt  sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego LGD „Qwsi”

Na warsztaty można dojechać autobusami komunikacji miejskiej

Tags: