Zbliżamy się powoli do 1 rocznicy utworzenia Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki. Nasza jednostka ma od tego roku bardzo szerokie pole działania. Oprócz turystyki i działalności kulturalnej, wspieramy także równie ważną sferę życia naszej lokalnej społeczności – NGO’sy! W tym celu powstało coś wyjątkowego w skali naszego regionu – Centrum Organizacji Pozarządowych (budynek po byłym Publicznym Gimnazjum nr 2). Dawna szkoła stała się miejscem, w którym mogą działać organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia i inne. Ze wsparcia COP korzysta 21 organizacji zrzeszających ponad 800 osób!

Co poza udostępnianiem pomieszczeń oferuje COP? To szeroko rozumiane wsparcie w działalności, m.in. usługi szkoleniowo-doradcze, animacje dla liderów i grup nieformalnych, punkt informacyjny o możliwości pozyskiwania wsparcia zewnętrznego wraz ze szkoleniem z tego zakresu, promocja działań przez kanały ZCKiT (np. strona internetowa, social media, tablice), pośrednictwo wolontariatu czy wsparcie w organizacji wydarzeń. 

Nie sposób wymienić wszystkich prowadzonych w tym roku działań na terenie COP. Regularnie prowadzimy tam także warsztaty twórcze, np. z grafiki komputerowej, ceramiczne, renowacja mebli, fotografia, programowanie. W budynku tym znajduje się także sala gimnastyczna oraz aula, będące ciekawym uzupełnieniem oferty sal sportowych w gminie – prowadzone są u nas m.in. zajęcia taneczne, piłkarskie, czy z taekwon-do.

kategoria:

Tags: