8-9 LIPCA 2022

Dni i Noce Krzywej Wieży

To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych Ząbkowic Śląskich. Głównym celem imprezy jest promocja unikalnego zabytku – Krzywej Wieży. Podczas dwóch dni całe miasto tętni życiem. Od rynku, po tereny plantów zamkowych odbywają się liczne happeningi teatralne, malarskie i rzeźbiarskie, koncerty, wystawy, konkurencje sportowe i terenowe gry historyczne.

W tym roku wystąpią:

zmiana czcionki