Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki

ul. Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 815 28 96

biuro@zckit.pl

czynne od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00

Izba Pamiątek Regionalnych im. Józefa Glabiszewskiego

ul. Krzywa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 815 20 43

turystyka@zckit.pl

czynne codziennie 9:30 – 17:30

Centrum Organizacji Pozarządowych

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 1

57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 668 10 79

ngo@zckit.pl

czynne codziennie 8:00 – 20:00

PRACOWNICY

Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki w Ząbkowicach Śląskich

Paweł Onyśków

Dyrektor

Stanisław Moderski

Wicedyrektor

Magdalena Kuczera

Główny księgowy

Joanna Pawlak

Specjalista ds. kadr i sekretariatu

Radosław Tarach

Manager ds. organizacji imprez

Witold Wiśniewski

Animator kultury

Agata Moskal

Manager ds. promocji,
marketingu i turystyki

Tadeusz Ankowski

Kierownik administracyjny

Kamil Lipiński

Operator dźwięku

Katarzyna Ankowska

Maria Khymych

Animator kultury

Centrum Organizacji Pozarządowych

Bożena Wójcicka

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy i ds. organizacji pozarządowych

Anna Głuszek

Manager ds. organizacji pozarządowych

Anna Magdalena Pokryszka

Animator kultury

Izba Pamiątek Regionalnych im. Józefa Glabiszewskiego

Piotr Ankowski

Joanna Pajkiert

Jakub Jaszek

zmiana czcionki