Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki

ul. Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 815 28 96

biuro@zckit.pl

czynne od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00

Izba Pamiątek Regionalnych im. Józefa Glabiszewskiego

ul. Krzywa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie

kom. 531 093 632

tel. 74 815 20 43

turystyka@zckit.pl

czynne codziennie 9:30 – 17:30

Centrum Organizacji Pozarządowych

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 1

57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 668 10 79

ngo@zckit.pl

czynne codziennie 8:00 – 20:00

PRACOWNICY

Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki w Ząbkowicach Śląskich

Paweł Onyśków

Dyrektor

Stanisław Moderski

Wicedyrektor

Magdalena Kuczera

Główny księgowy

Joanna Pawlak

Specjalista ds. kadr i sekretariatu

Radosław Tarach

Manager ds. organizacji imprez

Witold Wiśniewski

Animator kultury

Agata Moskal

Manager ds. promocji,
marketingu i turystyki

Tadeusz Ankowski

Kierownik administracyjny

Kamil Lipiński

Operator dźwięku

Katarzyna Ankowska

Maria Khymych

Animator kultury

Centrum Organizacji Pozarządowych

Bożena Wójcicka

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy i ds. organizacji pozarządowych

Anna Głuszek

Manager ds. organizacji pozarządowych

Anna Magdalena Pokryszka

Animator kultury

Izba Pamiątek Regionalnych im. Józefa Glabiszewskiego

Piotr Ankowski

Joanna Pajkiert

Jakub Jaszek

Grafika zawierająca dane kontaktowe Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki oraz zdjęcia atrakcji w Ząbkowicach Śląskich