Aktualny konkurs dla NGO

AKTYWNI OBYWATELE FUNDUSZ LOKALNY

celem programu jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie to:

  • stowarzyszenia
  • fundacje
  • OSP
  • KGW
  • kluby sportowe
  • stowarzyszenia zwykłe
  • inne podmioty wymienione w Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie

Zakończenie naboru 17.05.2021 r.

zmiana czcionki