Zapraszamy na X już Dolnośląski Przegląd Seniorów Artystycznie Uzdolnionych o Krzywą Wieżę Ząbkowic Śląskich, który odbędzie się 16 maja 2024 roku. Rozpoczęcie już o godz. 9:00 w Sali Widowiskowej Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki. Wszyscy artyści oceniani będą w 4 kategoriach: zespoły taneczne, chóry, zespoły śpiewacze oraz małe formy teatralne i kabarety. W programie tradycyjnie wystawa prac malarskich oraz rękodzieła lokalnych artystów.

Zapraszamy serdecznie

kategoria:

Tags: