Stowarzyszenie Klub Seniora Przyjaciele zapraszają do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży.

Regulamin konkursu

http://www.zckit.pl/wp-content/uploads/2023/10/REGULAMIN-KONKURSU-PLASTYCZNEGO.docx

Zadanie realizowane w projekcie „Blisko papieru i słowa” przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śl. w latach 2022-2023 w ramach Programu BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY
| SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ PRIORYTET 4 NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025 dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

kategoria:

Tags: