Informujemy, że rozpoczęliśmy przyjmowanie ofert na obsługę Gastronomiczną oraz Wesołe Miasteczko podczas Dni i Nocy Krzywej Wieży 2023.

Oferty (wraz formularzem – załącznikiem) należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do dnia 15.06.2023 na adres:

Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki

Rynek 24

57-200 Ząbkowice Śląskie

z dopiskiem OFERTA DNI I NOCE KRZYWEJ WIEŻY

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Witek Wiśniewski – kultura@zckit.pl

kategoria:

Tags: