Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki wspólnie ze Stowarzyszeniem Sdružení pro Vízmburk, z.s. realizuje projekt pt.

„TURYSTYKA WSPÓLNA SPRAWA”

Celem  projektu jest zwiększenie możliwości poznawania tajemnic średniowiecznej historii poprzez uruchomienie aplikacji turystycznej – wspólnego, opartego na nowych technologiach, produktu promującego turystyczne atrakcje Ząbkowic Śl. i Vízmburk oraz wsparcie turystyki i zwiększenie frekwencji w atrakcjach turystycznych w regionie przygranicznym.

Partnerem wiodącym w projekcie jest Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki,  partnerem projektu po stronie czeskiej – Sdružení pro Vízmburk, z.s.

Całkowita wartość projektu –  146 815, 00  EUR, dofinansowanie z EFRR ( UE) wyniesie 124 792,00   EUR

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:  
– przygotowana i uruchomiona zostanie wspólna trójjęzyczna aplikacja na smartfony) pl, cz, ang), wzbogacona o filmy 3D, wizualizacje i wirtualne spacer,  która umożliwi zwiedzanie zamku w Ząbkowicach Śl. i Vízmburk,
– na Zamku w Ząbkowicach  Śl. zamontowany zostanie hologram Księcia Karola I Podebrada, 
– na dziedzińcu zamkowym udostępnione zostaną interaktywne gry dla dzieci,
– projekt będzie promowany po obu stronach granicy.  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

kategoria:

Tags: