20 czerwca Gmina Ząbkowice Śląskie wraz ze  Stowarzyszeniem Program Czysta Polska zorganizowały  akcję “Czyste, Zielone Miasta” na plantach zamkowych w Ząbkowicach Śląskich.

Podczas akcji sadzenia drzew dzieci i dorośli posadzili  – na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowskiej  oraz na terenie Przedszkoli nr 1  i nr 2 przy ul. Krzywej oraz plant zamkowych:

– 22 drzewa w tym lipy drobnolistne, tulipanowce amerykańskie, klony zwyczajne.

– 31 sztuk krzewów: różaneczników, hortensji wielkokwiatowej , kaliny koralowej,  żywotnika zachodniego, lawendy.

Podczas akcji sprzątania zebrano:  3 worki  butelek oraz 40 kg odpadów.

Na wszystkich uczestników czekał poczęstunek grillowane kiełbaski, napoje oraz słodycze.

Dla dzieci  przygotowane zostały konkursy przyrodnicze i  zagadki ekologiczne przygotowane przez Gminę Ząbkowice Śląskie oraz Nadleśnictwo Bardo. Dzieci uczestniczyły także w zajęciach technicznych podczas których składały karmniki dla ptaków.

Podczas akcji rozdano uczestnikom  500 sztuk jodły pospolitej przekazanej na rzecz Gminy przez Nadleśnictwo  Bardo Śląskie. Gmina Ząbkowice rozdała mieszkańcom  200 sztuk krzewów: hortensji, pięciornika, lawendy, szałwii i kwiatów ozdobnych.

W akcji uczestniczyło ok. 250 mieszkańców w tym dzieci z przedszkoli, szkół,  Stowarzyszenie Klub Seniora Przyjaciele Ząbkowice Śląskie oraz pensjonariusze  DPS w Ząbkowicach Śląskich.

Dzięki akcji udało się  rozpowszechnić  ekologiczne postawy oraz zaktywizować lokalną społeczność do zmiany otoczenia na czyste i zielone. Ta akcja, to nie tylko edukacja, ale również integracja mieszkańców i aktywizacja młodego pokolenia do zdrowego trybu życia w ekologicznym świecie.

Tags: