Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku wraz z Ząbkowickim Centrum Kultury i Turystyki organizuje Przegląd Seniorów Artystycznie Uzdolnionych, którego celem jest zaprezentowanie dorobku artystycznego seniorów z terenu Dolnego Śląska, wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Przeglądu oraz kultywowanie polskich tradycji wśród mieszkańców regionu

Na przegląd zapraszamy amatorskie chóry, zespoły śpiewacze, małe formy teatralne (kabaret/monolog), zespoły taneczne. W Przeglądzie mogą uczestniczyć artyści amatorzy 60+ działający na terenie Województwa Dolnośląskiego.

Przegląd odbędzie się w sali widowiskowej  Ząbkowickiego  Centrum Kultury i Turystyki

Ząbkowice Śląskie, Rynek 24, o godz. 9:00

Prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z powyższymi danymi na adres e-mail

 biurozutw@gmail.com

Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2022 r.

PEŁNY REGULAMIN DO POBRANIA TUTAJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA TUTAJ

Zespoły zakwalifikowane zostaną powiadomione przez Organizatora telefonicznie

 Osoba odpowiedzialna udzielająca informacji:

 ZUTW Renata Bedner 606 904 263

Informacje techniczne można uzyskać: ZCKiT Anna Głuszek 503 500 714

kategoria:

Tags: