Zamawiający ZCKiT  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm.)

pn. „Wykonanie dokumentacji częściowej modernizacji obiektu Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki w Ząbkowicach Śląskich” o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://przetargielzbietykinal.logintrade.net/zapytania_email,63923,d37a5f293c9e1666e6b1a4079cdf5774.html

kategoria:

Tags: