W minioną niedzielę 29 sierpnia w Parafii p.w. św. Wawrzyńca w Braszowicach, odbyły się gminne uroczystości święta plonów.

Udział w uroczystości wzięli przedstawiciele sołectw gminy Ząbkowice Śląskie, samorządowcy, mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Podczas Misterium Chleba sołtysi otrzymali bochenki chleba dla każdego sołectwa, a wśród zebranych w świątyni wiernych rozdano chlebki upieczone z tegorocznych zbiorów.

Po mszy świętej okolicznościowe przemówienie wygłosił gospodarz naszej gminy, Burmistrz Marcin Orzeszek, który podziękował rolnikom za ich trudną i niezwykle ważną dla każdego pracę.

kategoria:

Tags: