Zapraszamy na otwarcie wystawy Stowarzyszenia Kresowian w Ząbkowicach Śląskich

Stowarzyszenie powstało  w lutym 2020 r.

Zrzesza w swoim gronie osoby pochodzenia kresowego, które po II wojnie Światowej osiedliły się w gminie Ząbkowice Śl.  oraz w powiecie ząbkowickim.

Głównym celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie osób, którym bliskie jest dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz dzieje współczesne Kresów Wschodnich, pielęgnowanie  dorobku historycznego i kulturowego  tych ziem,  jako części kultury i tradycji Rzeczpospolitej Polskiej,  a także zachowanie w pamięci dziedzictwa historycznego i kulturowego dotyczącego ludzi mieszkających niegdyś na kresach.

Chcemy aby mieszkańcy naszej gminy, zarówno osoby,  które mają korzenie kresowe  jak i te chcące poznać i  zakosztować kultury kresowej, jej kuchni, tradycji  i spotkań z  ludźmi, którym bliskie są dawne  polskie ziemie,  korzystały z działań naszego  stowarzyszenia, wzbogacały jego szeregi oraz  dzieliły się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami (kulinarnymi, rękodzielniczymi, muzycznymi)  z innymi osobami.

Projekt „Pamięć o Kresach”  jest pierwszym projektem realizowanym przez Stowarzyszenie.  W czasie jego trwania  odbyła się wycieczka do Skansenu Kresowego w Nadolicach, 2 warsztaty kulinarne oraz  przygotowana została obecna wystawa.

Projekt realizowany jest ze środków Gminy Ząbkowice Śl.

kategoria:

Tags: