Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki, jako jedna z 200 instytucji kultury w Polsce zakwalifikowała się do realizacji projektu w ramach Konwersji Cyfrowej Domów Kultury.

Projekt „Konwersja Cyfrowa Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki” otrzyma dofinansowanie w kwocie 162 tys. zł – jest to jedno z wyższych dofinansowań w konkursie.  W ramach projektu instytucja zostanie wyposażona w nowy sprzęt nagłośnieniowy do Sali Widowiskowej umożliwiający prowadzenie działań kulturalnych i animacyjnych. Podjęte zostaną działania zmierzające do zwiększenia dostępności oferty kulturalnej dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez zakup i montaż pętli indukcyjnej na całej sali widowiskowej oraz na stanowisku obsługi w sekretariacie. Umożliwi to osobom używającym aparatów słuchowych lepszy odbiór dźwięków podczas uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych a tym samym pełne uczestnictwo w kulturze.

W ramach projektu także kadra Ząbkowickiego Centrum Kultury, poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury oraz w szkoleniach dedykowanych specjalnie dla ZCKiT, zostanie wyposażona w nowe kompetencje w zakresie dostosowania prowadzenia działalności kulturalnej i animacyjnej do nowych warunków zmieniającej się rzeczywistości w związku z epidemią COVID-19.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości podejmowanych przez instytucję kultury działań oraz zwiększenia grona odbiorców.

Projekt będzie realizowany od lipca 2021 do końca czerwca 2022 roku.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

zmiana czcionki