Gospodarz sceny : Adam Van Bendler

* Zakaz nagrywania występów.

* Występ dla osób powyżej 18. roku życia.

* Osoby przeszkadzające zostaną wyproszone z imprezy bez możliwości ubiegania się o zwrot należności za bilety. W związku z obecną sytuacją w Polsce kupując bilet akceptujesz następujące wytyczne:

– Ograniczenie miejsc do 50% .

– Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej służące do zakrywania ust i nosa.

– Kupujący bilet oświadcza, że nie jest na kwarantannie i nie ma objawów choroby oraz akceptuje klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych podanych przy zakupie biletów.

BILETY DOSTĘPNE NA KUPBILECIK.PL

kategoria:

Tags: