Uprzejmie informujemy, że z powodu utrzymywania się stanu epidemii na terenie kraju i restrykcyjnych obostrzeń, mając w szczególności na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy, turystów i odwiedzających nas gości, również w tym roku nie będą organizowane przez Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki duże wydarzenia plenerowe. Oznacza to, że znane Państwu wydarzenia – takie jak: Ząbkowicka Majówka, Dzień Dziecka, Dni i Noce Krzywej Wieży, Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu, Naukowa Noc
z Frankensteinem, Dożynki Gminne i inne będą musiały jeszcze poczekać. Mamy nadzieję na spotkanie z Wami jesienią tego roku.
O innych imprezach i wydarzeniach organizowanych przez Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki będziemy informować w miarę luzowania obostrzeń.

kategoria:

Tags: