Plakat informujący o konferencji naukowej

Konferencja naukowa pn. „Wokół dziejów miasta IV. Sztuka – kultura – konserwacja”, która odbędzie się 15 kwietnia 2023 r., to już czwarte wydarzenie z tego cyklu, podczas którego zaprezentowana zostanie tematyka związana z historią i dziedzictwem Ząbkowic Śląskich.

W tym roku, zaproszeni prelegenci zaprezentują swoje wystąpienia dotyczące szerokiego zakresu problemów badawczych, a związanych przede wszystkim ze sztuką i dziedzictwem kulturowym, sfragistyką czy historią kultury i muzyki. Poruszone zostaną również kwestie związane z problematyką konserwatorską.

Wszystkie przygotowane referaty dotyczyć będą ważnych zagadnień badawczych, które w dużej mierze nie doczekały się do tej pory próby naukowego opracowania. Szczegóły dotyczące obrad oraz tytuły poszczególnych wystąpień i zaproszonych badaczy, znajdą Państwo w programie konferencji.


HARMONOGRAM WYDARZENIA

Plakat informujący o przebiegu konferencji naukowej