POLSKO-CZESKIE Prezentacje Turystyczne

Mikroprojekt „Rozwijamy polsko-czeską przedsiębiorczość transgraniczną” realizowany jest z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Realizacja projektu: 01.03.2022 r. – 31.10.2022 r.
Beneficjent: Gmina Ząbkowice Śląskie
Partner Projektu: MĚSTO ČESKÁ SKALICE
Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu: 24 524,93 euro

Aktualności

No posts found

Zgłoś się jako wystawca na
POLSKO-CZESKIE Prezentacje Turystyczne
w Ząbkowicach Śląskich

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śląskie
lub na e-mail: biuro@zckit.pl