Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Pl. Marie Curie Skłodowskiej 157-200 Ząbkowice Śląskie

(dawny budynek gimnazjum nr 2)

godziny otwarcia

od poniedziałku do piątkuw godzinach 8:00 – 20:00

godziny otwarcia

od poniedziałku do piątkuw godzinach 8:00 – 20:00

Osoby do kontaktu:

Bożena Wójcicka
Specjalista ds. pozyskiwania funduszy i ds. organizacji pozarządowych

Katarzyna Ankowska
Specjalista ds. organizacji pozarządowych

Anna Głuszek
Manager ds. organizacji pozarządowych

Anna Magdalena Pkryszka
Animator kultury

OFERTA

Wynajem sali gimnastycznej i auli PN-PT 8:00 – 20:00
20 zł/godzinę

Biuro coworkingowe
dla grup senioralnych
PN-PT 8:00 – 16:00
nieodpłatnie

Pomieszczenia do prowadzenia działań statutowych organizacji – sale wyposażone w stoły, krzesła

Udostępnianie adresu dla potrzeb rejestracji organizacji

Wspieranie i doradztwo w zakresie zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych

Kuchnia

Biuro coworkingowe

Centrum Organizacji Pozarządowych

powstało w celu wspierania organizacji pozarządowych, osób i grup nieformalnych, działających lub chcących działać na obszarze i dla mieszkańców gminy Ząbkowice Śląskie.


zmiana czcionki