Tym razem smakować będziemy Kuchnię Bałkańską. Zapraszamy serdecznie wszystkich seniorów, młodzież oraz dzieci na Warsztaty kulinarne pn. „Kuchnia bez granic”.

Warsztat: Kuchnia Bałkańska
27 STYCZNIA 2022 godz. 17:00 w Kawiarni Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki w Ząbkowicach Śląskich

W czasie warsztatów poznacie Państwo tradycyjne potrawy mieszkańców Gminy Ząbkowice Śl.

Zgłoszenia tel.  746681079 lub osobiście w Centrum Organizacji Pozarządowych Pl. M. Skłodowskiej 1 (sekretariat)

Projekt  sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego LGD „Qwsi”

Na warsztaty można dojechać autobusami komunikacji miejskiej

Tags: